โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
ภาพกิจกรรม
รับทุนการศึกษาจากคณะสงฆ์พระนครศรีอยุธยา
14 สิงหาคม 2563 : คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนรายนามต่อไปนี้ ด.ญ.อัญชลี ฤกษ์นาวา ป.3/2, ด.ช.ธันวา แสงสว่าง ป.4/2, ด.ญ.ศศิวรกานต์ คำมะวงศ์ ป.5/2, ด.ญ.ชนิดา ศารทประภา ป.6/3, ด.ช.ธนกร ชิตจุ้ย ป.6/3 และด.ช.นพพร หอมสุ่ม ป.6/2 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,11:22   อ่าน 21 ครั้ง