โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชืัอไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,13:46   อ่าน 161 ครั้ง