โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.พ. 64 Day Camp
18 ก.พ. 64 English Camp
06 ม.ค. 64 วันเด็กแห่งชาติ
25 ธ.ค. 63 คริสต์มาส ขึ้นปีใหม่2564
04 ธ.ค. 63 วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติไทย
23 ก.ย. 63 รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
11 ก.ย. 63 สุนทรียภาพศิลปะ ป.4-ป.6
04 ก.ย. 63 สุนทรียภาพศิลปะ ป.1-ป.3
28 ส.ค. 63 สุนทรียภาพศิลปะ ปฐมวัย
17 ส.ค. 63 ถึง 21 ส.ค. 63 สัปดาห์วิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์
11 ส.ค. 63 วันแม่แห่งชาติ
23 ก.ค. 63 ไหว้ครู
17 ก.ค. 63 โครงการงานสภานักเรียน
01 ก.ค. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 เปิดภาคเรียนที่1
17 มิ.ย. 63 ทดสอบความรู้นักเรียนอนุบาล 1 - ป.6
ทดสอบความรู้นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล1 -ป.6
โรงเรียนเสนาบดี ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
08 มิ.ย. 63 ถึง 12 มิ.ย. 63 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2563
งานวิชาการ
01 มิ.ย. 63 ถึง 02 มิ.ย. 63 รับนมเดือนมิถุนายนและเอกสาร DLTV
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดสุภาพ งานบริหารทั่วไป