โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร.ต.เอกภาพ ร่มโพธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพัชรพงษ์ สุผล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปิยนุช มงคลฉัตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชามญช์ หอเยี่ยม
ครูอัตราจ้าง

นายบัญชา กิจเฉลา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1