โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร